Ve městě Havířově se v posledních dnech začala projevovat inverze. Ta je zatím jen mírná, což dokazují hodnoty naměřené v monitorovacích stanicích s nepřetržitým provozem. V Havířově je taková stanice umístěna na Šumbarku mezi ulicí U Nádraží a kolejištěm. Čidla zaznamenávají množství škodlivin v ovzduší, včetně prachu. V regionu je na tom zatím nejhůře Bohumínsko. Hodnoty se nyní pohybují okolo 200 mikrogramů na metr čtvereční.

Přímo v Havířově se naměřené hodnoty zatím pohybují v polovičním množství. S nástupem výraznějších teplotních rozdílů se však čeká zhoršování situace, přičemž v kritických dnech to může být i 800 mikrogramů. Při tomto znečištění už platí ochranná opatření pro citlivé a nemocné jedince i zákaz školních vycházek.

Lidé by měli omezit větrání svých domácností i pobyt venku. Vzduch pod inverzní pokličkou bude po celou zimu zamořovat nejen ostravský hutní průmysl, ale také místní topeniště z rodinných domů, kde lidé topí tuhými palivy. Těmi z důvodů úspor topí i ti, kteří mají své domy vybaveny i ekologickými zdroji tepla, především plynovými kotly.