Tvrdší limity stanovil největšímu domácímu výrobci oceli konkrétně pro závod vysoké pece moravskoslezský krajský úřad. Huť s tím ale nesouhlasila, proto se rozhodla odvolat a emisní stropy požadovat vyšší. "Krajský úřad postupoval zcela podle zákona a zohlednil ve vydaném integrovaném povolení velmi špatnou kvalitu ovzduší v regionu," uvedl Kašpar.

Pro ArcelorMittal (dřívější Novou huť) to podle něj znamená, že musí plnit emisní strop v hodnotě stanovené krajským úřadem od nabytí právní moci rozhodnutí, a nikoli až od roku 2010, jak huť navrhovala. Vysokokopecní závod smí vypouštět 850 tun emisí tuhých znečišťujících látek za rok proti 1000 tunám, které hutní gigant požadoval. Přísnější emisní limity platí okamžitě, proti rozhodnutí MŽP se huť podle Kašpara nemůže odvolat.

ArcelorMittal Ostrava verdikt ministerstva očekávala, řekla mluvčí firmy Jana Dronská. "Pro firmu bude náročné tento stanovený přísný emisní strop pro závod Vysoké pece splnit, ale uděláme vše pro to, abychom jej splnili. Uvědomujeme si, že působíme v regionu se zhoršenou kvalitou ovzduší a je potřeba, abychom se všichni snažili emise snižovat," dodala.

Radost z rozhodnutí ministerstva má dětská lékařka z Ostravy Radvanic Eva Schallerová. "Je to skvělá zpráva, ale okamžitě se to na zdraví neprojeví. Každý úbytek škodlivin bude znamenat výhodu, ale škodliviny mají kumulační efekt, sbírají se možná tři generace lidí, co tady žijí. Přála bych si, aby zpřísnění limitů proběhlo na všech závodech ArcelorMittal Ostrava," řekla lékařka, která v poslední době upozorňovala na častou nemocnost místních dětí. Podle zástupců ostravského obvodu Radvanice a Bartovice jsou největším znečišťovatelem v obvodě ArcelorMittal a na druhém místě automobilová doprava.