„Pomocí hudby lze u pacientů docílit pozitivních změn nejen v oblasti tělesné, ale především duševní a emoční. Pacienti mohou prostřednictvím této aktivity relaxovat, hrát na nevšední hudební nástroje, zpívat, komunikovat s terapeutem a zlepšit tak svůj duševní stav, který je předpokladem pro úspěšnou léčbu," uvedla sociální sestra Nemocnice Český Těšín Eva Palianová.

Na muzikoterapii budou docházet pacienti z oddělení sociálních lůžek, následné péče a odborných ošetřovatelských oddělení. Jedná se především o seniory, kteří tráví v nemocnici dlouhé týdny. „Věřím, že muzikoterapie pacientům pobyt v nemocnici zpříjemní," doplnila sestra.

Muzikoterapeutka Vladimíra Gavlasová bude do Nemocnice Český Těšín docházet pravidelně každý měsíc na dvě hodiny. Na prvním setkání se pacienti seznámili s exotickými nástroji šamanským bubínkem, tibetskými mísami či zvonky. V rámci terapie si společně zahráli i zazpívali a ze sezení odcházeli nadšení.

„Ačkoliv se bude složení pacientů pokaždé střídat, každou lekci hodlám koncipovat odlišně, aby se ti klienti, kteří by absolvovali terapii vícekrát, nenudili," prozradila muzikoterapeutka, která sezení rozděluje na dvě části.

První hodina je koncipována jako společná terapie, ve druhé části pak terapeutka individuálně obchází pacienty, kteří jsou připoutáni na lůžko a společného sezení by se tak nemohli zúčastnit.