Většinu postů „jedniček" obsazují, stejně jako v předchozích letech, muži. Celkově ve městech i obcích Karvinska kandiduje podle údajů 
z volebního serveru volby.cz 2 782 lidí. Žen je zde zastoupeno 1 017, což tvoří 36,56% z celkového počtu všech kandidátů.

„V euroamerické společnosti funguje princip androcentrismu, který klade důraz na „mužské vlastnosti". Různá hodnota, kterou společnost přiřazuje ženským 
a mužským vlastnostem, poté vede k jisté nerovnosti žen na trhu práce, např. mzdové podhodnocení feminizovaných oborů. Asi nejvíce se poukazuje na nízké zastoupení žen ve vedoucích pozicích a právě také v politice," komentuje současná genderová specialistka Lucie Zormanová.

Jak pak uvádí ostravská politoložka Jiřina Pavlíková, svou roli zde může hrát 
i to, že ženy jsou obecně pragmatičtější, než muži.

„A nechtějí tak svou energii, síly a schopnosti vkládat do prostředí, o kterém už předem vědí, že dosažení byť dobré myšlenky znamená zároveň spousty jednání, času, kompromisů a podobně. Ženy tak raději volí prostředí, kde svých myšlenek dosáhnou sice ne snadněji, ale také bez zbytečných průtahů a všeho dalšího, co představují složitá politická jednání. Je to například v prostředí různých charitativních projektů, obecně prospěšných společností a podobně," vysvětluje politoložka.

Ženská role je ale v politice nejen podle odborníků určitě stejně důležitá, jako role mužská. Zlepšení by zde mělo přinést třeba přijetí tzv. kvót pro ženy, které chce zavést Evropská unie.

„Větší zastoupení žen v politice by mělo určitě dobrý vliv na postavení žen ve společnosti a na trhu práce, neboť by se podílely na vytváření zákonů rodinné politiky. Také vláda by se takto více zamýšlela nad jejich postavením ve společnosti a přijaté zákony by pomohly zvláště ženám matkám lépe se prosadit na trhu práce, lépe skloubit kariéru a rodinu, a podobně," říká genderová specialistka Lucie Zormanová.

Ženy političky se tak v současnosti uplatňují více v menších městech a obcích. Zde se lidé lépe znají a také počty zastupitelů jsou menší, než ve městech.

„Je to tedy v prostředí, kde se politici mezi sebou i snáze a lépe domluví a dojdou ke společnému vyhovujícímu řešení," navazuje na své předchozí vysvětlení politoložka Jiřina Pavlíková.