V některých městech totiž vázne kontrola, a pokud nechytíte dotyčného „na horkém“, je prakticky nemožné mu cokoli dokázat. Dodržování zákona o nakládání s odpady by měli hlídat úředníci nebo policisté. V drtivé většině se čas od času podaří odhalit přestupek některé z firem pouze městským strážníkům. Podle hlasů z radnic je kontrola problematická. O to všímavější by měli být sami občané a neměli by se ostýchat na neoprávněné využívání kontejnerů upozornit. V Bohumíně vytáhli do boje proti zakladatelům černých skládek už na jaře. „Každý, kdo vyhodí odpad tam, kam nepatří, bude na místě bez pardonu potrestán pokutou.

Městští strážníci už sankci uplatnili již několikrát,“ uvedla mluvčí radnice Lucie Balcarová. Zneužití velkokapacitního kontejneru zaregistrovali strážníci například ve Starém Bohumíně. „Podnikatel z Dětmarovic se do kontejneru snažil vhodit větší množství zářivek, které sem ale nepatří. Nebezpečný odpad si podnikatel odvezl k ekologické likvidaci a navíc strážníkům zaplatil blokovou pokutu,“ informoval ředitel bohumínské městské policie Karel Vach.

„Probíhají pravidelné kontroly s tím, že vyžadujeme od podnikatelů doklad, který by prokázal, kde skutečně jejich odpad skončil. Zatím všichni vždy a vše účetně doložili. Tu kontrolu provádí i odbor výstavby, který sleduje například další osudy stavební suti,“ popsala boj s neukázněnými podnikateli mluvčí orlovské radnice Nataša Cibulková. Dodala, že pokud není někdo dopaden přímo „na místě činu“, těžko mu to lze prokázat. V některých případech navíc soukromé osoby využívají firemních aut k odvozu svého odpadu a rozlišit, komu nepořádek patří, lze pouhým okem velmi těžko.