Využít ji mohou občané s duševním postižením, kteří z důvodu své nemoci a sociálního problému potřebují pomoc druhé fyzické osoby. Bývají totiž často zneužíváni k různým finančním podvodům. Oni sami ale někdy narušují soužití v panelových domech, protože nejsou schopni dodržovat léčebný režim a jejich chování má výkyvy. „Tito lidé, mohou pod dohledem jiné osoby žít plnohodnotně bez nutnosti péče v ústavních zařízeních, na která jsou také velmi dlouhé čekací doby. Podotýkám, že jde i o mladé lidi,“ vysvětlila mluvčí města Orlová Nataša Cibulková.

Právě proto se rozhodla pečovatelská služba města Orlová rozšířit své sociální služby o chráněné bydlení. „Jde vlastně o pobytovou službu poskytovanou osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, včetně duševního, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby,“ řekla mluvčí. Služba zahrnuje například tyto činnosti: poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování, pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné a vzdělávací či terapeutické činnosti nebo obstarávání osobních záležitostí.

„Za tímto účelem jsme rekonstruovali budovu na Adamusově ulici v Orlové Lutyni, kde vzniklo dvanáct míst k ubytování. Úhrada za uvedenou službu se bude pohybovat v rozpětí od stodvaceti do dvěstě korun denně za základní činnosti,“ uzavřela Cibulková. S občanem, který bude mít zájem o tuto sociální službu, bude sepsána smlouva o poskytnutí sociální služby, která přesně stanovuje podmínky práv a povinností uživatele i poskytovatele, včetně dodržování provozního řádu uvedeného zařízení a standardů kvality sociální péče pečovatelské služby.