Stále častější dotazy a prosby o radu od známých, kteří doma pečují o nemocného či jinak potřebného blízkého. To bylo podle členek pedagogického sboru Střední zdravotnické školy v Karviné hlavní inspirací pro vznik projektu Pečujme spolu, který se už druhým rokem snaží lidem z řad laické veřejnosti poskytnout skrze pravidelná setkání potřebné rady a informace o ošetřování.

„Projekt je určen obyvatelům Karviné, kteří doma pečují například o seniora s poruchou soběstačnosti nebo o blízkého nemocného. Jednotlivé kurzy přitom vycházejí z potřeb zájemců a jsou zaměřené na různorodé praktické úkony a činnosti, týkající se například stravování, hygieny či úpravy lůžka nemocného,“ vysvětluje odborná učitelka školy Monika Kotyzová s tím, že podstatnou složkou pravidelných setkání je také psychoterapeutické odlehčení ošetřujících, pro které je každodenní péče o nemocné blízké náročná fyzicky i psychicky.

Kurzy, které jsou díky finanční podpoře města Karviná zdarma, se v prostorách zdravotnické školy opakují vždy co tři až čtyři týdny. Nejbližší termín nyní připadá na sobotu 2. června.

Přesná data jednotlivých setkání a jejich obsahy najdou zájemci na webu školy, na informačních letácích, popř.je získají na tel. čísle 596 311 774.