V Havířově se angažuje především odbor sociálních věcí. Nejvíce tam pracují s romskou komunitou.

„Řešíme hlavně otázky hrozby ztráty bydlení a zadlužení," uvádí z praxe mluvčí magistrátu Jana Dybová.

„Funkce poradce pro národnostní menšiny určitě jistý smysl má, v každém regionu má však specifické úkoly s ohledem na složení obyvatel," míní náměstkyně primátorky pro sociální rozvoj Alena Zedníková.

Snímek z akce, na které se v Českém Těšíně představily folklorní soubory z Těšínska ve svých tradičních krojích
V regionu ubývá obyvatel polské menšiny

STAROST I RADOST

Koordinátor pro národnostní menšiny před nedávnem ukončil svou práci v Orlové a město tuto pozici dále řeší.

„V problematické části Poruba ale máme komunitní centrum, jehož zaměstnanci jsou k dispozici pro menšiny i ostatní občany," vysvětluje orlovská místostarostka Petra Ječmionková. V Orlové se takto řeší nejrůznější poradenství a třeba také pomoc se získáváním stipendií pro romské dětí.

„Respektuji každou národnostní menšinu. Má svá specifika, historii a kulturu, osobně si ale myslím, že by se stejný čas, úsilí a finance měly věnovat národnostní většině, která má také své problémy," doplňuje k tomu orlovská místostarostka.

10. ročník festivalu národnostních menšin s názvem Prolínání kultur.
OBRAZEM: V Karviné se prolnuly kultury

Poláci, Slováci a Řekové. To jsou menšiny, ke kterým se především hlásí podle statistik jejich členové v Karviné.

„Zastupitelstvo má výbor pro národnostní menšiny, kde především tyto tři menšiny aktivně pracují a město je rádo podporuje i dotacemi na akce a činnost. Romskou problematiku řeší sociální odbor, ten pracuje s jednotlivci i rodinami každodenně," uvádí mluvčí karvinského magistrátu Šárka Swiderová.

Polská menšina. Ta je nejsilnější a nejaktivnější v Českém Těšíně. „Na rozdíl od okolních měst, kde vznikly četné problémové vyloučené lokality koncentrující především romské obyvatelstvo, se Český Těšín toho jevu uchránil. Mimo jiné cestou vyvíjení tlaku, kontrol, stejně jako díky spolupráci s majiteli obytných domů. Naopak, s početnou polskou menšinou je výborná spolupráce. Tato menšina obohacuje kulturní i společensky život ve městě a její příslušníci uvedli do života řadu organizací, neziskových spolků a kulturní těles," uvedl starosta Českého Těšína Vít Slováček.

Hans Mattis.
Chceme být aktivními účastníky při rozvoji vzájemných vztahů mezi Čechy a Němci