„V 16:30 se mimořádně rozezní zvony farního kostela za horníky, kteří zemřeli při včerejším důlním neštěstí. Zvonění bude trvat 13 minut - po 1 minutě za každého zesnulého,“ oznámili karvinští katoličtí farníci na sociálních sítích.

Od 17 hodin pak v kostele probíhala mše za zahynulé horníky. Město Karviná pak v rámci piety zrušilo veškerý zbývající program vánočního městečka na Masarykově náměstí.

Na Štědrý den ve 21 hodin a také 25. prosince v 10 hodin proběhnou mše za zahynulé horníky a jejich rodiny také ve stonavském katolickém kostele.

Dr. Roland Manowski – stonavský farář - je rovněž připraven poskytnout individuální duchovní pomoc a podporu všem postiženým rodinám.