Původně bylo parkoviště zpoplatněno už od 1. listopadu. Záhy se však ukázalo, že parkovací automat nemá ceník, není správně naprogramovaný a v rozporu s rozhodnutím jsou špatně nainstalované i dopravní značky. 

Přes postupnou nápravu bylo od zpoplatnění na dočasnou dobu upuštěno hlavně z důvodu, že parkoviště po zpoplatnění zelo prázdnotou.

Město totiž zprvu ke zpoplatnění vyhradilo 51 míst, což se ukázalo jako příliš mnoho. Většina motoristů se snažila zaparkovat na okolních bezplatných parkovištích, kde pak nemohli volná místa najít obyvatelé blízkých domů.

Radní proto rozhodli o snížení počtu placených míst na 10. Platit se na nich bude od pondělí 29. ledna.

Na vyhrazených místech se platí 20 korun za hodinu, a to pouze ve všedních dnech od 8 do 18 hodin. Víkendy a svátky jsou bezplatné.

„Na každou změnu je třeba ponechat čas na reakční dobu. Proto jsme požádali havířovskou policii, aby během prvních dnů zpoplatnění parkování strážníci přistupovali k této změně v rámci svých povinností v režimu zkušebního provozu, tedy případné přestupky na tomto parkovišti prozatím řešili pouze domluvou,“ informovala vedoucí odboru komunálních služeb havířovského magistrátu Zdena Mayerová.