V lese kolem řeky Lučiny někdo nešetrně přibil na kmeny stromu plakáty. Ty tam sice nejsou zřejmě dány za účelem poškození porostu, avšak upevnění je necitlivé.
„Při pochůzce v terénu v břehových porostech kolem řeky Lučiny objevil pracovník odboru životního prostředí zhruba třicet tabulek přibitých na kmenech stromů s pokyny pro patrně nějakou dobrodružnou hru, která měla v účastnících celé sportovní akce v lůně přírody vzbudit zájem o její ochranu. Tento krok však není zrovna šťastný. Měli bychom domýšlet, jak naše každodenní skutky ovlivňují právě ty nejmenší, které chceme zcela paradoxně vychovávat k lepšímu vztahu vůči životnímu prostředí,“ řekla mluvčí magistrátu Jana Pondělíčková.
Veškeré činnosti v chráněném území kolem toku řeky Lučiny podléhají schválení odboru životního prostředí magistrátu města. „Způsob upevňování tabulek na stromech v tomto území však s námi nikdo nekonzultoval. Byli bychom rádi, kdyby iniciátor veškeré umístěné plakáty šetrně odstranil a příště víc domýšlel následky,“ dodala Pondělíčková.