Svá díla, ať už obrazy, fotografie nebo keramiku, tam představili místní umělci jako například Renáta Filipová, Stanislav Filip, Eva Dudzik, Jitka Gřešková, Dušan Hartman, Ivo Dostál, Dagmar Dostálová, Dita Maruscáková, Tomáš Oslizlok, Jarka Rybová nebo Miloslava Sztemonová.

Atmosféru prvorepublikového rynku navozoval i flašinetář, který představoval veterána první světové války, který vyprávěl své válečné zážitky. Veselé i smutné.