Tyto stroje pracují nepřetržitě, aby mohli horníci každý den fárat. Plíce šachty, jak se obřím důlním ventilátorům přezdívá, jsou umístěny na povrchu šachet v blízkosti výdušných jam a starají se o větrání důlních prostor.

V každé ze dvou lokalit Dolu ČSM, Sever i Jih, jsou umístěny dva hlavní ventilátory o průměru oběžného kola 3,2 metry, respektive 4 metry, z nichž jeden je neustále v provozu a druhý plní záložní funkci.

Komplexní oprava hlavních ventilátorů probíhala v několika fázích od loňského roku. Její součástí byla například výměna regulačních i statorových lopatek stroje a náboje oběžného kola, oprava kovových výztuh, ale také náhrada dvou set stávajících tlumičů hluku novými.

V Bystřici se v rámci sbírky podařilo shromáždit 200 starých jízdních kol. Ve středu byla převezena do Ostravy.
Dárek pro Afriku. Lidé z Těšínska věnovali přes tři stovky kol

„Výsledkem bude kromě zlepšení spolehlivosti zařízení také znatelné snížení hluku v okolním prostředí. Podle měření se po výměně tlumičů snížila hlučnost ventilátorů o přibližně 10 decibelů, což jistě uvítají obyvatelé Stonavy i části Karviné,“ řekl vedoucí povrchových provozů OKD Radomil Ocisk.

Opravy probíhaly za přísných bezpečnostních podmínek a za přítomnosti bezpečnostního dozoru.