Větrní spojení dříve sloužilo ke zlepšení větrání pracovišť v blízkosti společné hranice dolů, k využití centrální klimatizace, odtěžení dobývaného uhlí z části Dolu ČSM na darkovskou úpravnu i jako úniková a dopravní cesta. Jeho uzavření přinese úsporu nákladů a času na údržbu a usnadní větrání obou dolů.

„Zásoby uhlí v této oblasti byly již vytěženy, pracoviště jsou zlikvidována, není tedy důvod dále provozovat stovky metrů nevyužívaných chodeb,“ popsal vedoucí větrání dolu ČSM Rostislav Dajč.

Ilustrační foto.
OKD má nového generálního ředitele. Post nebyl dříve obsazen

Tzv. větrní propojení dolů ČSM a Darkov tvoří několik navazujících chodeb. Je vzdáleno asi 2300 metrů od vtažné jámy ČSM-Sever, 1500 metrů od vtažné jámy Darkov 1 a 2400 metrů od jámy Mír 5. Propojení zajišťovalo větrání pro vzdálená pracoviště, usnadňovalo dopravu materiálu mezi oběma doly a sloužilo osádkám pracovišť v oblasti jako úniková cesta. Velkým přínosem spojení bylo přivedení chladné vody z centrální klimatizace Dolu ČSM do přilehlé oblasti Dolu Darkov a možnost odtěžení energetického uhlí z ČSM na darkovskou úpravnu, která byla mnohem výkonnější než úpravna na povrchu Dolu ČSM.

„Nechtěným, ale zajímavým důsledkem propojení dolů bylo bleskové rozšíření populace cvrčků domácích, kteří se před rokem 2004 v darkovských důlních dílech, na rozdíl od oblasti Dolu ČSM, vůbec nevyskytovali,“ uvedl David Hájek, ředitel provozu OKD, který se v roce 2004 na procesu propojování dolů podílel. Rozšíření podzemní populace cvrčka zaujalo také odborníky z katedry biologie a ekologie Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity, kteří na místě provedli entomologický průzkum, aby výskyt hmyzu v podzemních prostorách černouhelných dolů zdokumentovali.

Nábor nových horníků pokračuje.
OKD potřebuje nové zaměstnance. Na Karvinsku nejsou, hledají se v Polsku

Závodní báňská záchranná služba Dolu ČSM nyní na straně ČSM buduje uzavírací hráz. Dvě hráze na darkovské straně už jsou dokončeny a větrání probíhá přes hrázové lutny. „Jakmile budou hráze připraveny, všechny tři se současně uzavřou poklopy, čímž se spojení Darkov – ČSM a zároveň OKD - Diamo stane minulostí. Uzavírka zlepší mikroklima v oblasti Dolu ČSM, kde se nyní připravují další porubní bloky a usnadní jejich větrání, ale také sníží náklady i čas potřebný na údržbu důlních děl,“ dodal Rostislav Dajč.