Otřes nastal v 19.37 hodin. 

Bezprostředně po otřesu začali situaci v dole prověřovat báňští záchranáři, kteří jsou ve službě přímo na šachtě. K zásahu byl povolán kompletní výjezd báňských záchranářů z ostravské základny. 

Oficiální informace o tom, zda měl dopad na důlní pracovistě a horníky, zatím nejsou k dispozici. Z neoficiálních zdrojů byl Deník informován o tom, že všichni havíři by měli být v pořádku.

Epicentrum otřesu bylo v lokalitě železničního přejezdu mezi Stonavou a Karvinou, poblíž obou dolů ČSM. Hloubka byla stanovena na 681 metrů pod povrchem. 

Lokalizace místa důlního otřesu 25. 9. 2019.Zdroj: Green Gas DPB Paskov

Vše o důlním neštěstí v Dole ČSM

Důlní otřesy

Graf znázorňující důlní otřes na Karvinsku.
Karvinsko se ráno zachvělo po důlním otřesu

Důlní otřesy vznikají prudkým uvolněním nahromaděného pnutí v hornině nad důlním dílem. Buď toto napětí cíleně uvolní střelmistr odpálením nálože, nebo k němu dojde samovolně vlivem těžby černého uhlí.

Seismické jevy v hlubinných dolech vznikaly, vznikají a nadále budou vznikat v důsledku uvolňování energie nakumulované v masivu v souvislosti s přeskupováním napětí, ke kterému dochází při realizaci hornické činnosti.

Více informací o důlních jevech najdete ZDE

Seismické jevy doprovázejí hornictví od jeho počátků s ohledem na značný vertikální i horizontální rozsah vydobytých partií vytvořených hornickou činností za více než stoleté období a nadále vytvářených ve stále aktivní karvinské části revíru.

#clanek|2797956# 

Stavba náměstí má být údajně dražší o více jak padesát milionů.
Náměstí? Uvidí se na jaře

Dojde-li při geomechanickém jevu k náhlému vysunutí nebo vyvržení hornin s následkem deformace důlního díla, je označen za otřes. Otřesy se vyskytují především ve slojích sedlových vrstev karvinského souvrství dobývaných ve značných hloubkách a jsou způsobeny postupným hromaděním napětí v nadložních pevných horninách a jeho náhlým uvolněním.

Vznik otřesu nelze jednoznačně předpovědět, ani není možné, se stoprocentní účinností jeho vzniku předejít. Prováděnou prevencí je však možné výrazně omezit jeho následky. S využitím prostředků protiotřesové prevence firma omezuje hromadění napětí ve sloji nebo v nadloží, postupně uvolňuje již nahromaděné napětí, případně se snaží o vyvolání otřesu v době, kdy na pracovišti a v jeho blízkosti nejsou lidé. K těmto účelům slouží zavlažování slojí a okolních hornin, odlehčovací vrty, otřasná odlehčovací trhací práce ve sloji a bezvýlomová trhací práce velkého rozsahu v nadložních horninách. Současně je také zvyšována bezpečnost zaměstnanců používáním moderní, vysoce únosné mechanizované výztuže v porubech.

Zdroj: Youtube
Zdroj: Youtube