V jejím původním návrhu, který vytvořil Krzysztof Małachowski a projektoval architekt Jiří Klimek, se přitom počítalo i s pohyblivým jevištěm.

Stavbu zkomplikoval krach stavební firmy VOKD a zřizovatel Těšínského divadla Moravskoslezský kraj musel vedle úpravy dokumentace a vyřešení administrativních problémů nalézt také novou stavební firmu, která by dílo po zkrachovalé společnosti dokončila.

„V současné době probíhá veřejná zakázka na zhotovitele dostavby Malé scény a jednotlivé nabídky by měly být k dispozici v průběhu února. Samotná realizace dostavby pak bude probíhat půl roku a pokud nenastane nějaká nepředvídaná situace, provoz Malé scény by mohl být zahájen už v třetím čtvrtletí tohoto roku,“ vysvětlila za krajský úřad Pavlína Ledvoňová s tím, že celkové náklady na stavbu by se měly po dokončení scény přiblížit k 60 milionům korun.

Podle ředitele Těšínského divadla Karola Suszky by měla budoucí Malá scéna poskytnou prostor především loutkohercům dvojjazyčného souboru Bajka.

„V nových prostorách získají „své“ divadlo především ti nejmenší. Zároveň zde však chystáme celou řadu komorních představení a také setkání s osobnostmi mimo jiné i s centrální evropskou šansoniérkou Renatou Dröslerovou, která na naší polské scéně začínala,“ svěřil se ředitel.