Lidé na Karvinsku stále čtou. Vyplývá to ze statistik zdejších knihoven, které si na nezájem čtenářů rozhodně nemohou stěžovat. Ať jde o dospělé, nebo dětské návštěvníky, knihovny jsou pořád „v kurzu".

Například od otevření nové budovy Regionální knihovny v Karviné-Mizerově v roce 2011 čísla návštěvníků i registrovaných čtenářů stále stoupají.

„Tento fakt je nepochybně zapříčiněn několika faktory, mezi něž v první řadě patří především stálé inovace a nové služby, kterými knihovna reaguje na měnící se potřeby veřejnosti," uvedla vedoucí Střediska knihovnických a informačních služeb v Mizerově Kateřina Czyžová.

Celé Česko čte dětem

Tato otevřenost láká do knihovny nejen stávající čtenáře, ale také uživatele dychtící po vzdělání a kultuře.

„V druhé řadě jsou to také jedinečné akce, jakými jsou například Celé Česko čte dětem, setkání se spisovateli, odborné přednášky či kurzy práce s počítačem," dodala Czyžová.

Podle statistiky havířovské knihovny se počet registrovaných čtenářů oproti roku 2012 sice nepatrně snížil, naopak ale celková návštěvnost knihovny vzrostla.

„Pokles registrovaných čtenářů není nijak dramatický, spíše odráží negativní demografický vývoj ve městě Havířov pokles obyvatelstva. Daleko výraznější a pozitivní je nárůst návštěvníků zde je vidět, že služby knihovny jsou stále vyhledávány," řekla Deníku Dagmar Čuntová, ředitelka MěK Havířov.

Nárůst je podle ní zapříčiněn jednak kvalitním knihovním fondem knihovny a také nárůstem akcí.

„Věříme, že knihovna má stále co nabídnout a každý si může vybrat to, co mu nejlépe vyhovuje," dodala Čuntová.

Zájem je také o on-line služby

V orlovské knihovně je pak počet návštěvníků i čtenářů knihovny srovnatelný s minulými léty, více čtenářů ale přistupuje do knihovny z domova prostřednictvím svých počítačů. Využívají k tomu katalogy na webových stránkách knihovny.

„Rezervují si tímto způsobem dokumenty nebo prodlužují ty vypůjčené. Také si snadno zjistí, zda knihovna vlastní to, o co mají zájem," řekla knihovnice Iva Sušková.

Z akcí jsou v Orlové nejvíce navštěvované cestopisné přednášky a akce pro seniory, děti zajímají především tvořivé dílny a nově také deskové hry.

Březen je pak každoročně měsícem čtenářů a jedná se o příležitost, kdy knihovny mohou zviditelnit svou činnost a ještě více se dostat do povědomí veřejnosti. Akce, které po celý měsíc knihovny na Karvinsku pořádají, jsou vypsány na jednotlivých webových stránkách knihoven.