Trasa pochodu je tradiční – start je v 9 hodin na Masarykově náměstí a jde se směre ulice Poštovní k VZP, ubytovna Kosmos, po Žižkové kolem restaurace Tesarčík až ke státní hranici, dále po vyznačené trase až k ulici Mickiewiczova a k restauraci Ščerba. Dále po ulici Borovského až k Universitnímu náměstí a po ulici Fryštátské zpět do cíle. Po skončení pochodu je možno zdarma navštívit fryštátský zámek.