Archeologové zkoumají podzemí i horní vrstvy kolem zdejší historické budovy Regionální knihovny. Místo prochází sanací a díky výkopovým pracím se odborníci na historii mohou podívat do dříve neprozkoumaných vrstev.

„Jsme teprve na začátku, už nyní se ale zdá, že výzkum bude po odborné stránce velice zajímavý,“ uvedl v úterý přímo na místě ředitel Národního památkového ústavu v Ostravě, který karvinský průzkum vede, Michal Zezula.

Archeologové zkoumají vrstvy za opěrnou zdí, která budovu knihovny odděluje od přilehlé cesty. Průzkum probíhá také dole v suterénu, kde se archeologové dostanou také k základům a sklepením domu, který zde kdysi stával a byl zbourán patrně někdy na počátku 19. století. „Zkoumáme sklepy domu i přístupové cesty k nim. Stejně tak odkrýváme nadklenební zásypy a vrstvy, které zde zůstaly po dávném požáru,“ říká dále vedoucí archeolog.

Mezi první zajímavé nálezy patří keramické střepy, zvířecí kosti, kachle dávných kamen s uměleckými reliéfy. Jedná se o nálezy z doby přibližně 17. a 18. století. Archeologové ale nevylučují, že se během průzkumu dostanou až k vrstvám z období počátků města.

Průzkum bude v návaznosti na stavební práce probíhat nejméně po dobu celého léta. Deník bude o jeho výsledcích přinášet pravidelné informace a zajímavosti.