Původně měl být podjezd uzavřen už od pondělí. termín ale stavbaři posunuli. 

Objízdná trasa na Šumbark povede po Ostravské přes Anglickou až k ulici U Nádraží, kde se podjezd nachází.

Pro příjezd na Šumbark II. etapu bude lepší jet z velkého kruhového objezdu na Orlovskou a pokračovat Požárnickou ulicí. Průjezd pro autobusy a integrovaný záchranný systém bude zachován.

Vybudováním nového chodníku a cyklostezky zajistí Havířov v této části města bezpečnější dopravu.