„Myslím si, že město má potenciál, ale chce to i podporu naší radnice. Mrzí mě, že například oblast historického centra je pořád jaksi na okraji zájmu. Kdyby tady nefungovala část úřadu, bylo by zde asi úplně mrtvo. Chce to mít nějaký konkrétní plán a neplánovat jen od stolu, ale také skutečně dělat potřebné kroky v praxi," uvedl po setkání jeden z dlouholetých orlovských podnikatelů, Lumír Firla.

„Setkání v Orlové je po Karviné druhou akcí, kterou organizuje Okresní hospodářská komora Karviná. Cílem je seznámení místních podnikatelů, kteří si navzájem mohou výhodně poskytovat zboží a služby. Současně se mohou prezentovat potenciálním partnerům a vyměnit si cenné kontakty," vysvětluje předseda Okresní hospodářské komory Karviná Radomír Vilhan.

Orlovští podnikatelé vidí ve své podnikatelské praxi hlavní úskalí v zadávání veřejných zakázek ze strany města, respektive v celém zákoně o veřejných zakázkách. Jediným hodnoticím kritériem je cena a orlovským podnikatelům vadí, že místní firmy jsou málo oslovovány. Poukázali také na jednání úředníků, kteří jsou podle jejich názoru, neochotní, málo pružní a mají dlouhé lhůty.

Za nefunkční považují i spolupráci s místním úřadem práce. „Podnikatelé dále uvedli, že se potýkají s nedostatkem kvalifikovaných pracovních sil či s neochotou pracovat ze strany místních občanů," doplnila orlovská mluvčí Nataša Cibulková.

Orlovské podnikatele pak trápí také kriminalita, zmiňovaný úpadek lokality Orlové-Města, odchod významných firem z města a vadí jim viditelná podpora zahraničních investorů a budování průmyslových zón, přičemž ale chybí podpora malého a středního podnikání.

Další setkání s orlovskými podnikateli se uskuteční v listopadu, a to za účasti vedení města, městských úředníků a zástupců úřadu práce.