„Konečně! Lhůty na podání námitek k výběrovému řízení už uběhly, nikdo z účastníků vyběrového řízení toho nevyužil. Věříme, že stavba začne nejpozději do začátku letní prázdnin,“ řekl Deníku orlovský starosta Miroslav Chlubna.

Termín fyzického zahájení stavby je podle něj závislý nejen na doložení dokladů dodavatelem, podpisu smlouvy všemi smluvními stranami, ale také na vývoji v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem.

Díra do země v centru města

Na staveniště uprostřed města mezi budovou městského úřadu a obchodního domu je bizarní pohled - díra do země, ze které trčí armatury budoucích sloupů v podzemních garážích.

Podle starosty Miroslava Chlubny stále platí, že pod plochou náměstí budou garáže pro 89 aut s přímým výstupem do budovy úřadu. Na povrchu, směrem k Masarykově třídě vyroste polyfunkční dům, kde bude asi 17 bytů, prvním nadzemním podlaží komerční prostory. V rámci projektu „Humanizace centra Orlové“, jak se stavba oficiálně prezentuje, už dělníci stihli vybudovat parkoviště z druhé strany městského úřadu a opravit plochu před přilehlým kulturním domem.

Stavba stojí už rok a půl

Rekonstrukce náměstí začala po několika odkladech v lednu 2017. Už po 16 měsících ale stavební troje utichly a dělníci stavbu opustili. Firmy, které stavbu prováděly totiž po neshodách s investorem v létě 2018 od smlouvy odstoupily. Zdůvodnily to například chybějícími dodatky ke smlouvě na přepojení přeložky plynovodu i dalšími komplikacemi, které vyvstaly na stavbě. Při zahájení v roce 2017 se mluvilo o investici za 186 milionů korun a přibližně ze dvou třetin ji zaplatí stát, zbytek doplatí město.

Pokud tentokrát nenastanou problémy a stavba poběží, jak má, mělo by být hotovo na konci roku 2021.