Výzkumný projekt se blíže zabývá kulturním dědictvím v česko–polském pohraničí Těšínského Slezska, v souvislosti s osobní identitou lidí v této oblasti.
Cílem projektu není jen výzkum samotný, ale i přiblížení jeho výsledků lidem.

„Chceme obyvatelům pohraničí přiblížit jejich tradice, motivovat je k zamyšlení nad vlastní identitou,“ uvedl Roman Kaszper, předseda Kongresu Poláků. „Co nevidět plánujeme vyhlášení fotografické soutěže, podrobné informace najdou na našich internetových stránkách,“ doplnil Kaszper.

Další aktivity projektu nastínila jeho hlavní koordinátorka Halina Rusek z Fakulty etnologie a věd o vzdělání ze Slezské univerzity: „Projekt bude zahrnovat kromě výzkumu i konference, naučnou publikaci a dílny pro českou i polskou mládež na téma identita pohraničí. A samozřejmě fotografickou soutěž.“ (mn)