V ne příliš bezpečné orlovské čtvrti Poruba bude možná v budoucnu sídlit místní policejní stanice. Vedení města tak chce zklidnit čtvrť, kde nejsou výjimkou krádeže a další trestná činnost, a to i za bílého dne. Situace v této lokalitě už vedení města přimělo k tomu, že tam zřídila speciální služebnu městské policie. „Lidé to kvitují s povděkem a mnozí se vyjádřili, že se nyní v Porubě cítí bezpečněji,“ uvedla tisková mluvčí orlovské radnice Nataša Cibulková.

Současné vedení města chce jít ještě dál. „Nechci o tom hovořit příliš hlasitě, protože vše je ve fázi jednání. Existuje ale představa, že by orlovská policie opustila současnou budovu, která patří městskému úřadu a nová služebna policie by vznikla v Porubě,“ prozradil na posledním zasedání zastupitelstva starosta Jiří Michalík. „Pokud se vše podaří, bude orlovská policie dokonce posílena a měla by zde sídlit i jakási pohotovostní zásahová jednotka,“ řekl dále starosta. Ten zprávu zveřejnil u bodu, který se zabýval koncepcí prevence kriminality ve městě pro období let 2007 až 2011. U některých zastupitelů se navrhovaná koncepce setkala s kritikou.

„Chybí mi tady jakákoli konkrétnost, která mi jako občanovi řekne, co konkrétně chce město v té které lokalitě dělat,“ řekl například zastupitel František Žmolil. „Obávám se, že se bezpečnostní situace ve městě bude dále jen zhoršovat. To se týká například takzvaných nepřizpůsobivých obyvatel,“ prohlásil zastupitel Václav Kafka. Takzvaní nepřizpůsobiví obyvatelé žijí ve velkém počtu právě ve zmiňované čtvrti Poruba. Do tamních domů je hojně stěhoval majitel bývalých bytů společnosti OKD, firma RPG. „Už jsme absolvovali jednání se zástupci RPG, kterým jsme naznačili, že by už neměli tyto lidi do Poruby nastěhovávat. Svou pomoc v této věci přislíbil i hejtman Evžen Tošenovský,“ sdělil Michalík.