Do projektu trénování paměti jsou nově zapojeni pacienti oddělení následné péče Nemocnice Český Těšín. Pacientům, kteří se zde zotavují nejčastěji po akutním zhoršení zdravotního stavu způsobeném různými onemocněními, jako jsou cévní mozkové příhody, pooperační stavy 
a mnoho dalších, se tak nabízí možnost účastnit se aktivit, jejichž cílem je zlepšení kognitivních funkcí a hlavně paměti.

„Tyto aktivity mají posílit sebevědomí pacientů, přesvědčit je, že i ve vyšším věku má smysl objevovat, učit se a rozvíjet. Naší snahou je vést pacienty 
k soběstačnosti a pomoci jim zlepšit kvalitu života,“ vysvětluje lékařka oddělení následné péče Vladislava Pieniažková, která se trénováním paměti zabývá již od roku 2011.

Podle lékařky je důležité, aby činnost pacientů byla pestrá, přičemž se u nich trénuje paměť, logické uvažování, rozšiřují si slovní zásobu, učí se ji používat 
a také rozvíjejí schopnost soustředění. Zdravotníci seznamují pacienty s hrami, které procvičují nejen mozek, ale také motoriku. Když se spojí obojí, výsledky bývají nejlepší. Pacienti tak nenásilnou formou luští různé křížovky, sudoku, hlavolamy, rébusy, hrají pexeso nebo dělají cvičení, k němuž je zapotřebí jen obyčejná tužka s papírem.

„To si oblíbili hlavně starší pacienti, kteří mají za úkol třeba přečíst slovo, v němž jsou místo několika písmen číslice. Pro zdravé lidi je to jednoduché, ale pro lidi po mozkové příhodě je takový úkol složitý,“ vysvětlila Vladislava Pieniažková. Dodala, že i trénink paměti dokáže prodloužit aktivní život nemocného a jeho soběstačnost, 
a ulevit tak od starostí jeho nejbližší rodině.