Úkol postaviti v pohraničí důstojný památník patronu české země si vytkl za výbor pro oslavu milenia. Pomník byl slavnostně odhalen 28. října 1930. Na podstavci je vytesána prosba ke světci: „Svatý Václave, vévodo české země, nedej zahynouti nám ni budoucím“

Pomník je dílem akademického sochaře Julia Pelikána z Olomouce. Cena díla byla ve své době 20 tisíc korun. Za války byl naštěstí tento pomník ušetřen a Němci nebyl nijak vážně poškozen. Proto se občané Dolních Marklovic rozhodli těsně po skončení 2. světové války uspořádat u této sochy velkou slavnost díkůvzdání.