Teď fara zažádala o finanční dar téměř 175 tisíc korun na obnovu vitrážových oken, a možná poprvé v novodobé historii obce narazila.

„Současná krize v OKD nám způsobila v systému hospodaření značné problémy. V současné době je proto velmi složité skloubit obecné zájmy s konkrétním cílem opravy vitrážových oken v našem kostele. Proto jsem nemohl doporučit zastupitelstvu ke schválení předmětnou žádost, která není v plánu výdajů pro letošní rok," vysvětluje starosta Stonavy Ondřej Feber.

Přišel ale s jiným řešením. Přesvědčil místní podnikatele k tomu, aby faře přispěli.

Plán se povedl a devět místních podnikatelů je ochotno přispět částkou 20 tisíc korun. Dohromady by tak fara získala 180 tisíc korun.

Ve věci je ale háček. Nic není zadarmo a místní podnikatelé faře peníze nedarují, ale smění je za reklamu.

Jedním ze dnů, kdy je ve Stonavě opravdu živo, je tradiční pouť. A právě v den pouti by měly být tyto firmy uvedeny na reklamní tabuli před vchodem do kostela.

„Za zájem obce a nabízenou podporu jsme opravdu rádi a vážíme si jí, jedná se ale o velmi netradiční formu podpory církve. Takovou věc je nutné řádně probrat a zvážit," říká místní farář Roland Manowski-Słomka.

Naráží tak na umístění několika reklam právě přede dveřmi kostela a ještě k tomu v den, který je pro věřící velmi významný. „Jsem takovým řešením s ohledem na charakteristiku daného místa překvapen. Kostel je dědictví našich otců, kulturní památka a nejen pro obyvatele obce velmi důležité místo. Obávám se, že reklamy přede dveřmi kostela by mohly některé z věřících pohoršit, přece jen se jedná o sakrální stavbu, jejíž hlavní účel je modlitba," říká farář.

Feber ale nevidí důvod, proč by veřejnost nemohla znát dobrodince, kteří přispějí na okna v den poutě. „V jiných kostelech, jako například v Karviné-Loukách, jsou jejich loga nebo jména přímo vryta do vitrážových oken," říká starosta obce. Podle faráře ale není reklama darem. „Takový zvyk, že se uvádějí jména dárců, samozřejmě je. To je v kostelích běžnoápraxe, v regionu například také v kostele v Horní Suché. Uvádějí se ale jména těch, kteří něco věnovali," uzavírá farář.