Odpadu je během svátků více než v ostatních obdobích v roce, proto technické služby v některých městech přidávají mimořádné svozy. Kdy o Vánocích a po Novém roce vyrazí popeláři do ulic?

„Na Štědrý den i oba svátky vánoční proběhne svoz normálně a navíc budou 24. i 26. prosince přidány vozy navíc," informuje vedoucí provozovny odpadů karvinských technických služeb Michal Bartečko. Ve většině měst v regionu proběhne během svátků úklid obdobně, po novoročních oslavách vyjedou popeláři hned 1. ledna, případně o den později.

Více práce je už teď

Někde mají napilno už teď. „Mimořádné svozy provádíme již nyní. Na náměstí Republiky, kde probíhá Vánoční městečko, jsme původně umístili 10 velkých kontejnerů, nedávno jsme museli přidat další tři. Také se samozřejmě více zaplňují odpadkové koše," řekl Pavel Doležal z havířovských technických služeb a dodal, že velký podíl na úklidu mají také lidé vykonávající veřejně prospěšné práce.

Deníkem oslovení zástupci technických služeb se shodují na jednom všechno je to o lidech. Mnohdy si na nepořádek kolem popelnic a kontejnerů stěžují ti, kteří by si měli sami sáhnout do svědomí.

„Když někdo vyhodí do kontejneru papírovou krabici a nesešlape ji, zaplní tím téměř celý kontejner. Totéž platí o nepomačkaných plastových láhvích," říká Doležal.

V Havířově se také setkávají s dalším nešvarem, kontejnery v okrajových částech města plní lidé z okolních obcí nebo místní podnikatelé. „Kontejner u hřbitova v Prostřední Suché je určen na svíčky a podobný odpad, nedávno jsme v něm ale našli větší množství pneumatik," uvádí Doležal příklad, kdy je podle struktury odpadu zřejmé, že se nejedná o odpad z domácností, ale z podnikatelské činnosti.

Lidé i podnikatelé se přitom odpadu mohou zbavit ve sběrném dvoře.