„Na toto potvrzení však mají právo jen pojištěnci, kterým jsou poskytovány dávky sociální pomoci. To znamená, že již pobírají příspěvky na živobytí, doplatek na bydlení nebo se jedná o mimořádnou okamžitou pomoc,“ řekla mluvčí Jana Pondělíčková. Pojištěnec se musí u lékaře prokázat rozhodnutím nebo potvrzením o hmotné nouzi. To však nesmí být starší třiceti dnů. Toto potvrzení budou vydávat všechny pracovnice oddělení.

Od poplatků budou také osvobozeny děti z domovů a obdobných zařízení nebo lidé jimž je nařízeno soudem ochranné léčení. Spadá zde i léčení některých infekčních onemocnění, kterým je občan se povinen podrobit.