Od roku 2017 pak funguje díky dotaci jako komunitní centrem. Co všechno je náplní činnosti Spolku Tulipán, na to jsme se zeptali vedoucí komunitního centra a předsedkyně Výboru Spolku Tulipán Vandy Holubové.

Jak funguje Spolek Tulipán, na koho se zaměřuje a co nabízí?

V komunitním centru se scházejí rodiče s dětmi, společně vymýšlejí aktivity, tvoří a vzdělávají se. Poskytujeme jak klubík pro děti, kde si děti pod vedením pracovníků hrají, tvoří a vzdělávají se, tak klub pro rodiče. Rodiče se scházejí pravidelně, řešíme s nimi jejich problémy, vymýšlíme aktivity a také společně tvoříme. Dále nabízíme různé kurzy (zaměstnanost, PC kurz, drátkování, pletení košíků, malování…), šijeme roušky, jezdíme na výlety, pořádáme akce pro občany obce jako karnevaly, Mikuláše, pálení čarodějnic, kotlíkový guláš, den dětí a mnohé další.

Jak se fungování spolku dotkla koronavirová pandemie a tím vyvolaná opatření jako je např. Zařízení škol a dočasná absence volnočasových kroužků pro děti?

V první řadě jsme se zaměřili na šití roušek, jak pro občany Horní Suché, tak pro integrovaný záchranný systém. Kroužky i všechny plánované aktivity jsme museli zrušit. Zaměřili jsme se na doučování dětí, jelikož jsme byli osloveni řadou rodičů, kteří si s výukou svých dětí nevěděli rady. V současné době u nás doučujeme 14 dětí, ale poptávka se stále zvyšuje.

Pracujete s dětmi ze sociálně slabé komunity. Jak moc se projevilo uzavření škol právě tam?

Hlavní problém vidíme v tom, že ne všichni mají možnost využít distanční výuku, jedná se především o to, že tyto rodiny nemají k dispozici internetové připojení, nebo počítač (v rodinách je více dětí).

Po doučování dětí, kterému se lidé ze spolku Tulipán společně s dobrovolníky věnují, je aktuálně asi vyšší poptávka. Nemám pravdu?

Ano, poptávka je momentálně vyšší než můžeme zvládnout. Z tohoto důvodu jsme oslovili organizaci Z nesnáze, která nám pomohla s vypsáním sbírky: UČÍME SE SPOLU, kterou bychom doučování financovali.

Snímky z akcí pořádaných komunitním centrem a Spolkem Tulipán.Zdroj: archiv spolku

Kolik dobrovolníků děti doučuje a jsou za to nějak honorováni?

V současné době máme jednoho studenta vysoké školy, který je zaměstnán na dohodu o provedení práce a jednu dobrovolnici, která u nás doučuje a má to v rámci praxe na vysoké škole. Máme nasmlouvaného dalšího studenta na DPP, který nastoupí hned, jakmile to bude možné.

Kdyby se chtěl někdo přihlásit jako dobrovolník, má možnost? Nebo máte lidí dost?

Dobrovolníky určitě rádi uvítáme, dětí je opravdu víc než dost a je potřeba se jejich vzdělávání věnovat, protože si uvědomujeme, že to je v dnešní době velice důležité.