Scénář je vždy vpodstatě stejný, záchranka je přivolána, až když žena začně rodit. Ženy doktorům, ale nechtějí veřejně říct, že se odhodlaly pro tuto alternativní metodu zrození. „Ze své zkušenosti mohu říct, že jsem se stímto setkala asi třikrát. Rodička knám byla dovezena již snarozeným dítětem. Ženy v podstatě vždycky tvrdí, že neměly v úmyslu rodit doma, ale že to přišlo moc rychle a už nestihli zareagovat. Většinou se také jedná o matky, které již sporodem doma mají zkušenosti,“ řekla doktorka havířovské nemocnice Zuzana Čechová.

Tyto rodičky si zřejmě ale neuvědomují, jaké nesou riziko a co může nastat. „My lékaři jsme zásadně proti a udivuje nás, jak někdo může takhle lehkovážně hazardovat se zdravím a životem nejen svým, ale i nenarozeného dítěte. Žena dopředu neví, zda nenastanou nečekané komplikace. Přivolaná pomoc může už přijet pozdě,“ dodala doktorka.

Zhruba před dvěma lety byl vHavířově případ, kdy nastávající matka tajila své těhotenství a porodila dítě do toalety. Nakonec byla přivolána rychlá služba, která musela situaci rychle řešit. „Naštěstí zaznamenáváme tyto případy jednou až dvakrát do roka. Někdy se stane, že je žena doma přichystána kodjezdu do nemocnice, ale porod přijde nečekaně rychle,“ řekl primář oddělení Petr Wiecek.

Podle České asociace porodních asistentek, porody doma byly a budou. Nicméně by je měla vést speciálně školená porodní asistentka. Těch je ovšem stále málo a většina žen, jež volí porod doma, zůstává bez odborné péče. "Nejde nám o to zvýšit propagací porodů doma jejich počet, ale zajistit péči ženám, které se pro něj rozhodnou," uvedla předsedkyně České asociace porodních asistentek Ivana Königsmarková.