Povodí Odry plánuje udržovací práce spojené se zpevněním břehu letos někdy v období červenec až září.

„Plánované práce spočívají v odstranění poškozeného opevnění, původně vytvořeného z betonových prefabrikátů, na levém břehu Olše v délce šedesát metrů a jeho nahrazení záhozem z lomového kamene o hmotnosti nad 200 kilogramů. Zároveň provedeme dosypání stávající nátrže zeminou,“ uvedla mluvčí Povodí Odry Šárka Vlčková.

Po dobu provádění prací bude v předmětném úseku turistům znemožněn přístup, dodalo Povodí Odry.