Letošní pouť se koná vneděli 2. září. Začátek je naplánován na 15.15 hodinu. Zájemci se sejdou u českého katolického kostela, kdy po společné adoraci vyrazí poutníci o půl čtvrté odpoledne sMelicharovými ostatky do Polska do kostela svaté Marie Magdalény. Na čtvrtou hodinu je připraveno setkání spolskými poutníky na hraničním mostě a společný průvod do kostela vCieszynie. Zde se pak v16.30 bude konat slavnostní mše, kterou povedenou biskupové František Václav Lobkowicz a Tadeusz Rakoczy.

Farnost sv. Marie Magdaleny vCieszynie pak zve všechny po mši svaté na společné setkání věřících s občerstvením na farní zahradě.