Pozemky se „proslavily“ před několika lety, když o ně projevil zájem člověk, který tam chtěl postavit mešitu. Od té doby už uplynulo několik let a prostor po obou stranách Slezské ulice zeje prázdnotou. S vlastní ideou přišel například provozovatel Orlovské průmyslové zóny Vivek Ojha. „Firma chtěla pozemky pronajmout s tím, že bude shánět potencionální zájemce, a když je najde, předloží městu záměr včetně dokumentace. Nakonec Orlovská průmyslová od záměru ustoupila,“ prozradila orlovská mluvčí Nataša Cibulková.

Co tedy dál? „Rada města v minulých dnech o těchto pozemcích znovu jednala a rozhodla o záměru pronájmu a následném prodeji. Záměr je tedy vyvěšen na úřední desce a zájemci mají příležitost navrhnout, jak by s pozemkem o rozloze deseti hektarů naložili,“ vysvětluje místostarosta Orlové Radislav Mojžíšek. „Preferovali bychom nabídku služeb zahrádkářům a domácím kutilům. Když si potřebuje orlovský zahrádkář koupit sekačku na trávu, musí do Ostravy nebo do Havířova. Určitě by takový druh prodejny byl daleko vhodnější než tovární hala či složiště kontejnerů,“ uzavírá místostarosta Mojžíšek. Zájemci se mohou hlásit do půlky listopadu, pak bude materiál projednávat rada města.