Jesliže je pravda, co říkají dotyční v článku o tomto problému, pak je to přinejmenším podivné. Že se město nezajímá o stav svých pozemků a jediné, na co se zmůže, je postavit k lesu ceduli o vysoké pokutě, to je školdolibě řečeno, standardní alibistický postup úředníků z odboru životního prostředí. Pokud však na existenci skládky upozorňují lidí bydlící v okolí dlouhá léta, je to nezodpovědnost. A postup vodohospodářů, kteří na místo údajně jezdí každý den? Tomu fakt nerozumím…