Narkomani jsou a vždycky budou. A je vlastně osobní věcí každého člověka, jakým způsobem naloží se svým zdravím a životem. Osobní věcí to ovšem přestává být v případě, kdy narkoman začne ohrožovat své okolí. To, co se nyní děje v Orlové, kde pracovníci místního K–Centra sbírají odhozené stříkačky dokonce v okolí hřiště základní školy, je toho jasným důkazem. Je jasné, že nezodpovědného narkomana lze uhlídat jen stěží, navíc v případě některých méně inteligentních lidí asi ani nemá cenu promlouvat jim do duše.

Každopádně by ale asi bylo dobré, kdyby si podobného chování všímali nejen ti zodpovědní, tedy represivní složky. To, že se někdo může zranit o ostrou jehlu, na které může být nejeden nebezpečný bacil, je věcí všech. A jedině všímavost a třeba i rychlé a důrazné potrestání takové ohavnosti může snad vést k tomu, že podobných „výstřelků“ fetujících spoluobyvatel bude co možná nejméně. Na hrubý pytel hrubá záplata platí v takovém případě neobyčejně přesně.