Úplná uzavírka bude v úseku silnice II/470, ulice Slezská, a to od křižovatky se silnicí I/59, ulice Ostravská, po křižovatku s ulicí U Haldy.

„Doprava bude až do 2. června vedena po objízdné trase přes Orlovou-Město po ulici Ostravská a ulici Těšínská kolem bývalého Dolu Žofie ke křižovatce u Horníka. Poté bude převedena z Ostravské na ulici Petra Cingra a ulici Nádražní z důvodu zahájení prací na rekonstrukci mostu ve Slezské ulici u hasičské zbrojnice v Orlové-Porubě," vysvětlil vedoucí odboru dopravy MÚ Orlová Radim Klein.

Autobusová zastávka Orlová-Poruba u Dolu Fučík 5 bude po dobu rekonstrukce zrušena. Stavba má podle smlouvy trvat do 18. srpna.

„Podle investora nebylo možné obě rekonstrukce (most 470-008 a most 4747-2) po stránce organizace dopravy jakkoliv propojit a zkoordinovat, a to i proto, že každá z nich začíná v jinou dobu," doplnil Klein.