Konkrétně se jednalo o dalších asi 65 milionů na opravu komunikací, které údajně nesplňovaly technické normy. To ale město odmítlo a trvalo na dodržení smlouvy.

Pracovníci společnosti se tedy sebrali a s veškerou technikou a vybavením odešli. Po týdnech jednání došlo k určité dohodě.

„Nakonec jsme se dohodli, ale zbývá vyřešit opravu komunikací. Spor trvá, ale shodli jsme se, že sporné body budou vyňaty ze smlouvy, a tudíž omezíme dílo pouze na opravu rýh. Primární je dodělat kanalizaci," vysvětlila Martina Szotkowská z odboru rozvoje a investic.

Kdo opraví silnice?

Je tedy otázka, kdo silnice nakonec opraví. Město se alespoň snaží vyjednat opravu ulic Klášterní a V Zimném dole, které jsou již odfrézovány a cesta po nic je nebezpečná.

„Bohužel jednání probíhala v letních měsících a nyní se se stavbou dostáváme do nejistých klimatických podmínek," dodala úřednice s tím, že i opravu těchto silnic může zkomplikovat počasí.

Dělníci se opět vrátili do terénu, aby pokračovali v práci. „Aktuálně by měly být započaty práce v ulici K Holotovci a do čtrnácti dnů by se stavbaři měli vrátit na všechny lokality v plném nasazení, včetně techniky, skladů a podobně," dodala Szotkowská.

Pokračování prací uvítalo i vedení města.

„Jsem rád, že Subterra konečně přistoupila na dohodu, která umožňuje okamžité obnovení prací. Stanovili jsme harmonogram dalších prací, přičemž přednost má dosypání prohlubenin na cestách tak, aby si lidé, kteří v místě bydlí a jezdí, neničili auta," podotkl starosta Jaromír Kuča.

Obyvatelé lokality doufají také v to, že dělníci napraví škody, které pracemi na kanalizaci udělali.

„Tady mi pokřivili dva sloupky v plotě. Jeden musím mít podepřený deskou, aby nespadl, na cestě jsou navíc díry. Sousedka právě nabourala autem do plotu, když jednu z nich objížděla. A to nemluvím o tom, že se neustále práší, když projede auto," postěžoval si jeden z místních, Petr Slanina.

Není přitom jediný, na fušerskou práci si postěžoval i Bronislav Tlolka. Také on má pokřivených několik sloupků a ohnutou bránu.

„Když jsem řekl, ať to dají do pořádku, tak se vymlouvali jeden na druhého. Později tvrdili, že to dají do původního stavu. Uběhlo několik měsíců a nic se nestalo," pokrčil rameny muž, který si některé věci raději spravil sám.

Podle Martiny Szotkowské má Subterra povinnost dát věci do pořádku. „Město tyto škody eviduje. Zhotovitel je povinen je průběžně odstraňovat, nejpozději však do doby ukončení stavby, tedy do poloviny příštího roku," podotkla úřednice.