V posledních týdnech loňského roku stavba pokračovala díky příznivému počasí. V celé trase navržené silnice proběhla pokládka geotextilie a sanační vrstvy.

Podívejte se na video ŘSD k napojení Karviné a dalším věcem okolo stavby obchvatu

Zdroj: Youtube

„Zároveň lokálně docházelo k tvorbě vertikálních odvodňovacích drénů vhodných za účelem vysušení podloží,“ popsal průběh prací během listopadu a prosince mluvčí ŘSD Miroslav Mazal.

Podle něj pokračují stavební práce na konci plánované přeložky silnice I/67, kde zhotovitel – společnost Skanska - začala s násypem do jezera.

 „Kompletně je již dokončena přeložka plynového vedení v hlavní trase. Práce se nezastavily ani v procesu tvorby realizační dokumentace stavby a odborníci se rovněž připravují na vybudování mostu přes řeku Olši,“ dodal Mazal.

Změny v Darkově

První zásadní změnu, vyvolanou stavebními pracemi, již zaznamenali lidé, kteří z Karviné do Stonavy a naopak jezdí autobusy. Ty už od 13. prosince jezdí po objízdných trasách.

A v lednu stavbaři silnici v úseku od křížením se silnicí I/59 až po PZ Darkov uzavřou nadobro. Jednak budou pokračovat v přípravě podloží nové silnice a také začnou s budování podchodu u darkovského mostu. Ten by měl být zprovozněn v dubnu 2022.

Práce budou pokračovat také na budování nového napojení z ulice U Olše na silnici vedoucí do Stonavy. To chtějí stavbaři zprovoznit jako první z celé stavby, už v polovině letošního roku.

Pokud jde o napojení stávající silnice I/59 směrem na Český Těšín, tam vznikne nová styková křižovatka a z dnes hlavní silnice, která vede přes řeku do města, udělá vedlejší. Křižovatka má být hotová přibližně v polovině roku 2022.