O nejrůznější pomocné, bourací, stavební nebo servisní práce se ve městě uchází nedávno založený Havířovský sociální podnik. Má ambice stát se firmou, přes kterou se budou lidé s nejrůznějším handicapem vracet do pracovního procesu.

„Sociální podnik má určitá specifika. My se zavazujeme, že minimálně 25 procent zaměstnanců bude ze znevýhodněných skupin. Jde o absolventy škol, dlouhodobě nezaměstnané, lidi propuštěné z výkonu trestu nebo osoby starší 50 let. Máme zkušenost s velmi šikovnými lidmi vybranými z úřadu práce. Prokazují praxi v různých řemeslnických oborech. Do budoucna bychom velmi rádi navázali užší spolupráci s magistrátem," vysvětlil jednatel společnosti David Horák.

Už teď několik zaměstnanců pracuje na rekonstrukcích bytů. „Práci získáváme v běžných soutěžích na různé zakázky. Věřím, že do budoucna se nám podaří počet zaměstnanců ze znevýhodněných skupin zvyšovat," řekl provozní technik Zdeněk Trávníček.

Spokojení jsou i samotní pracovníci.

„Nějakou dobu jsem byl na úřadu práce. Teď se mi podařilo uspět ve výběrovém řízení a získat práci v tomto podniku. Je to výborné, samozřejmě je lepší pracovat, než se někde doprošovat sociálních dávek, které jsou stejně nižší než běžná výplata," dodal David Daniš.