V druhé polovině listopadu bude slavnostně zahájen provoz v novém denním stacionáři pro lidi s kombinovanými vadami, kteří jsou upoutáni na invalidním vozíku.

Jedná se o pracovní dílny s kapacitou do pětadvaceti míst, který zřizuje Domov pro zdravotně postižené Santé. „Již proběhla schůzka s rodiči, kde jsme je seznámili s podmínkami a činnostmi v dílnách. Máme radost, že je o tuto novou službu velký zájem a my můžeme hendikepovaným lidem pomoc. Lidé nás mohou i nadále kontaktovat a podávat přihlášky, jelikož kapacita ještě není zcela naplněna,“ řekl ředitel Radim Hanzel.

Dílny se budou nacházet v budově Mateřské školky na ulici Čelakovského. Hendikepovaní se budou moci zapojit do pracovně terapeutické činnosti, posílit své sebevědomí, rozvíjet se a mít pocit užitečnosti.

„Nyní už dochází jen k posledním úpravám a stěhování speciálně vyrobeného nábytku a zařízení, které hendikepovaní potřebují,“ doplnil Radim Hanzel.
Stacionář bude pro všechny klienty bez omezení věku, ale nesmí se jednat o těžké stavy postižení. Uživatel si bude podle stupně závislosti hradit služby a stravu.

Město přiložilo ruku k dílu a investovalo do rekonstrukcí tři miliony korun. Z těchto financí se provedly stavební úpravy, včetně terasy, výměny některých oken a zakoupil se potřebný výtah. Celý prostor je bezbariérový.