Velký cirkusový kolotoč odstartoval v úterý na tamním náměstí. Zájemci se nejprve zaregistrovali a obdrželi speciální průkaz, kde jsou termíny všech akcí a také to, co a kde se v jednotlivých dnech bude dít. Pak si prošli několik stanovišť, kde si vyzkoušeli různé cirkusové disciplíny. V červenci se bude v aktivitách střídat knihovna s některými dalšími místními organizacemi, v srpnu se pak knihovna postatrá o celý program. Na ty nejlepší a nejaktvinější účastníky pak čekají odměny, a to na slavnostním konci prázdninového cirkusování, které doprovodí zajímavý program a konat se bude 30. srpna opět na bohumínském náměstí.