Díky přebytku hospodaření za loňský rok se tak rozpočet města pro rok 2007 navýšil o stovky milionů korun. Celkový objem upraveného rozpočtu za rok 2006 dosáhl výše 1 miliardy 527 milionů korun. Část přebytku byla už dříve určena na nejrůznější účely a ze zbytku se pokryly akce financované jednotlivými odbory magistrátu. Nejvíce (cca 113 milionů) získal z přebytku hospodaření odbor místního hospodářství.

Asi 61 milionů využije na financování svých akcí odbor školství a kultury. „Zbytek finančních prostředků získaných z přebytku byl rozdělen mezi šest různých odborů magistrátu k pokrytí jejich finančních potřeb,“ řekl náměstek primátora Jan Wolf. Zhruba tři procenta prostředků město použije k navýšení finančního podílu na investicích s účastí státu a Evropské unie. Necelé jedno procento poslouží jako rozpočtová rezerva.