Na přehradu na motorovém člunu

Novým lákadlem na přehradách jsou motorové čluny. Vyjet si na nich je možné i mimo hlavní rekreační sezonu, když ještě voda není na koupání.

Přestože si lidé stále půjčují oblíbená šlapadla a lodičky, většímu zájmu se těší i čluny s malými spalovacími nebo elektrickými motory. K zapůjčení je nabízejí provozovatelé některých rekreačních středisek. K vyplutí stačí seznámení s několika základními bezpečnostními pravidly a obsluhou plavidla.

S motorovým člunem mohou na vodu také lidé, kteří si je přivezou. U Žermanické i Těrlické přehrady je několik míst, kde je možné větší čluny spustit na hladinu z automobilových přívěsů. Menší nafukovací čluny s motory i bez nich je pak možné spustit na kterýchkoli veřejně přístupných místech.

Bezpečnost

Lidé na plavidlech by měli dodržovat bezpečnostní pravidla, a to především s ohledem na plavce. Poblíž břehů mohou jezdit rychlostí do 5 km/hod. U elektročlunů je to zpravidla jejich maximální rychlost, čluny se benzinovými motory však dosahují vyšších rychlostí a u břehů proto musí zvolnit. Vyšším výkonem mohou jet až 25 metrů od břehu. Se čluny by neměli zajíždět do míst vyhrazených bójemi pro koupání nebo provoz vodního lyžování.

"Policisté mají oprávnění provádět kontroly na vodních hladinách, které jsou totožné s pravidly na pozemních komunikacích. To znamená, kontrolují doklady, přítomnost alkoholu či psychotropních látek a jedů u osob, které jsou v plavidlech na hladině a platí to jak pro motorová, tak i pro nemotorová plavidla. Pravidla o provozu na vodních hladinách, které specifikují vodní cesty, upravují další prováděcí vyhlášky. Lidé je musí dodržovat a policisté dohlížejí na jejich dodržování. Porušení pravidel na vodní hladině se řeší jednak předáním přestupku ke správnímu řízení Státní plavební správě a některé vyjmenované policisté řeší blokově na místě až do výše 5 000 Kč," informovala policejnímluvčí Zlatuše Viačková. 

Motorový člun na hladině Těrlické přehrady.

Skútry s menším omezením

Provoz oblíbených vodních skútrů doznal jistého uvolnění, přesto však některá pravidla jejich provozovatelé dodržovat musí. Například pro spuštění strojů na hladinu stanovila obec Těrlicko místo v Lipové ulici.

„Toto místo je k tomuto účelu nejvhodnější s ohledem na snadný přístup, bezpečnost a také parkování automobilů, kterými lidé skútry k přehradě přivezou. S ohledem na nová pravidla daná plavením úřadem, rušíme některá omezující opatření, včetně časového využití přehrady," řekl starosta Těrlicka Martin Polášek.

Hlavním omezením je nyní rychlost plavidel, s čímž mají skútristé velký problém. Zatímco běžné lodě provozované na přehradách a motorové čluny rekreantů nemají tak silné motory, aby stanovený limit překročily, malé a výkonné skútry si lidé pořizují právě proto, aby se na nich vyřádili.

U obou vodních nádrží úřad však u motorových plavidel stanovil maximální rychlost v takzvaném režimu výtlačné plavby. Nejvyšší rychlost jednotlivých typů plavidel v tomto režimu se liší.

Výtlačná plavba znamená, že čára ponoru plujícího plavidla se neliší od čáry ponoru plavidla stojícího. Při vyšší rychlosti dochází režimu skluzu, při kterém už vznikají větší vlny, které by mohly být nebezpečné pro plavce. Opatrnou jízdu musí navíc všichni provozovatelé plavidel dodržovat poblíž břehů.

Výjimku mají například policisté, hasiči, vodní záchranáři nebo provozovatelé vodního lyžování.

Motorový člun hasičů na hladině Těrlické přehrady.

„Na Těrlické přehradě je navíc zakázáno vjíždět s plavidly do dráhy elektrického vleku a dráhy pro provoz vodního lyžování za motorovým člunem," dodal starosta Polášek.

Výtlačná plavba:

 
 

Snad bude dostatek vody

Žermanice - Hlavní rekreační sezona na Žermanické přehradě začne zřejmě hned s prvními teplými červnovými dny.

O rekreační vyžití se na Žermanické přehradě starají především soukromí provozovatelé středisek. „Obec přímo s provozem středisek a zařízení u vody nemá téměř nic společného. Obecní plochy a zařízení mají pronajaté soukromí provozovatelé," shodli se starosta Soběšovic Tomáš Dámek a místostarostka Dolních Domaslavic Jaromíra Štipková.

Podobná je situace v Lučině na levém břehu přehrady. „Kemp máme taky pronajatý soukromníkovi, ale staráme se o postupnou modernizaci zázemí. Připravujeme rekonstrukci blízkého fotbalového hřiště a na podzim bychom měli betonovými panely zpevnit břehy u kempu," vysvětlila starostka Lučiny Dagmar Veselá.

Provozovatelé středisek svá zařízení zvelebují a čekají na první rekreanty. „Provedli jsme generální opravy chatek a údržbu našich zařízení. Trochu nám dělají starosti vodohospodáři, kteří opravují přivaděč z Morávky a kvůli tomu klesá hladina. Bojím se, aby v červnu byl dostatek vody. Právě v červnu totiž sezona začíná," řekl provozovatel střediska Maják v Soběšovicích a kempu v Dolních Domaslavicích Jaromír Hrabec.

Přivaděč, bez kterého by řeka Lučina nedokázala napájet přehradu potřebným množstvím vody, bude opraven v průběhu června. Do té doby bude hladina vodní nádrže klesat každý den o několik centimetrů. Z části odtéká pod hráz, z části se odpařuje a tisíce litrů odebírá ostravská huť. Pokud nenastanou extrémní sucha, měla by přehrada mít o prázdninách vody dostatek.

„V těchto dnech vrcholí práce na rekonstrukci dvou úseků přivaděče nad přehradou. Po opravě už budeme moci nádrž opět podle potřeby zásobovat vodou z Morávky," potvrdil generální ředitel Povodí Odry Jiří Pagáč.