Taková je jedna z probíraných variant mezi krajem a orlovskou radnicí o budoucnosti orlovské „lidušky“. O situaci by mělo ještě letos jednat i nově zvolené orlovské zastupitelstvo.

Kraj převede městu budovu školy a poskytne 12milionovou dotaci na částečné pokrytí její rekonstrukce. Zároveň se město stane novým zřizovatelem školy. „Pro radu kraje jetoto jedna z možných variant, rozhodnutí je v kompetenci krajského zastupitelstva,“ uvedl náměstek hejtmana kraje pro investice a majetek Jaroslav Kania.

O budoucnosti orlovské základní umělecké školy (ZUŠ) se jedná již několik let. Kraj měl v plánu zbourání současné budovy v části Poruba je zastaralá a v nevyhovujícím technickém stavu, navíc není využitá celá její kapacita a převod výuky do uvolněných prostor v budově Obchodní akademie v Polní ulici.

Návrh ale u některých orlovských příznivců školy vyvolal rozhořčení a vznikl i petiční výbor za záchranu školní budovy.

Podle něho je současná budova ZUŠ unikátní, prostory v Polní ulici by nedokázaly nahradit její potřebné zázemí pro uměleckou výuku koncertní sály a další problémy by u nové budovy byly také s parkováním atd.

„Je to první taková nabídka od kraje a jedna z variant. Jednat by se také mělo o možném navýšení onoho dvanáctimilionového „věna“, které nám kraj k budově nabízí, náklady na potřebnou rekonstrukci budovy budou samozřejmě mnohem vyšší,“ vyjádřil se orlovský starosta Tomáš Kuča.

„Pokud se kraj nechce dále o ZUŠ starat, vnímám převod pod město Orlová jako ‎zásadní. O nabídce 12 milionů ze strany kraje chceme dále jednat. Pevné doufám, že k tomu bude nakloněno i nové zastupitelstvo města Orlová,“ řekl pak jeden z členů petičního výboru Petr Drozdík. Zmíněných 12 milionů je částka, kterou by kraj investoval do zbourání budovy školy. Další jednání a vyjádření pro kraj už bude v dikci nově zvoleného orlovského zastupitelstva, bod ZUŠ se objeví na jeho prosincovém zasedání.