Skončila tak téměř dvouměsíční výluka, která byla důsledkem únorového požáru. Ve stanici instalovali pracovníci Správy železniční dopravní cesty provizorní zabezpečovací zařízení, které umožňuje obsluhu třetiny návěstidel a výhybek. Podle jízdního řádu tak budou jezdit vlaky směr Karviná i noční dálkové vlaky. Ze stanice už vyjela i pendolina.