V části zvané Salamandr, kdy se za svitu hornických kahanů vzpomíná na kolegy, kteří přišli o život při výkonu hornického povolání, věnovali zaměstnanci OKD Spolku svatá Barbora na podporu hornických sirotků 228 tisíc korun.

„Jednou ročně se spolu se zaměstnanci a hosty, přáteli hornických tradic, scházíme při slavnostním Skoku přes kůži. Ten letošní pro nás byl obzvláště významný, protože se nesl ve znamení 55. výročí zahájení těžby na Dole ČSM. Do stavu hornického jsme přijali šest nových členů,“ uvedl generální ředitel OKD Roman Sikora, který se v roli Vrchního perkmistra ujal povýšení nováčků do cechu havířů.

Účastníci tradiční slavnosti byli podle pracovního zařazení rozděleni do čtyř tablic, výrobní, technické, bezpečné a povrchové, které mezi sebou zápolily například v pivním souboji, žravé soutěži nebo hornickém kvízu. Společně také zavzpomínali na ty, kdo hornickému povolání obětovali svůj život. Ve sbírce do hornického gumáku, uspořádané pro Spolek svatá Barbora, jenž od roku 2004 podporuje děti, jimž zahynul rodič na následky pracovního úrazu v hornictví, přispěli zaměstnanci OKD a jejich hosté 228 tisíc korun.

„Při šachťáku jde nejen o to, přivítat do stavu nováčky a pobavit se, ale také vzdát hold náročnému hornickému řemeslu a všem našim kamarádům, kteří se s námi již oslav zúčastnit nemohou. Sbírkou pomáháme zajistit osiřelým dětem dostatek financí na studium, zájmovou činnost, rozvoj jejich talentu či třeba ozdravné pobyty,“ doplnil Antonín Míra, hlavní mechanik OKD, který vedl celou slavnost Skoku přes kůži coby Slavné vysoké a neomylné prezidium.

Tradice hornického Skoku přes kůži sahá do roku 1766. Při ceremoniálu uskutečňovaném v „noře“, který řídí Slavné vysoké a neomylné prezidium spolu se svými Adláty, se za doprovodu hornických karmín interpretovaných „smečkou“ pod vedením Kantora a sílení se pivní mastí povýší do stavu havířského skokem z pivního soudku přes kůži noví adepti hornictví, tzv. fuxové, čímž se stanou Semestry. Kůže představuje kožený kus původně přišitý na hornickou kytli, na niž si horník při práci v dole sedal.