Vodní díla v Beskydech, ale také Žermanická a Těrlická přehrada u Havířova dokázaly pojmout drtivou většinu vody, která se valila z hor při vydatných deštích. 

Vodohospodáři z Povodí Odry už před dešti začali z přehrad vodu vypouštět, aby vytvořili dostatečné rezervy. Následně odtok z přehrad regulovali tak, aby se toky v nižších oblastech nevylily z koryt. 

Fotogalerie: Velká voda v Českém Těšíně a Karviné 23. 5. 2019

"Díky přehradním nádržím, které při správné manipulaci, jež se nám díky včasným prognózám počasí podařila, jsme mohli zachytit velkou část vody v nádržích a v době nejvyšších průtoků jsme bylo schopni regulovat a snižovat množství vypouštěné vody až o cca 50 procent. Například přítok do VD Těrlicka 38 m3/s - odtok pod hrází 5m3/s; VD Morávka - přítok 33 m3/s - odtok pod hrází  5 m3/s; VD Šance přítok 60m3/s - odtok pod hrází  30m3/s, VD Žermanice přítok 20m3/s - odtok pod hrází  1m3/s," informovala mluvčí Povodí Odry Šárka Vlčková. 

Těrlická přehrada

Těrlická přehrada výrazně pomohla snížit hladinu v řece Olši, která sama není přímo regulována. Pod Karvinou je však napájena říčkou Stonávkou. Nebýt přehrady, vtékalo by do Olše dalších až 40 kubických metrů vody za sekundu, které by se jistě projevily v Dětmarovicích a Bohumíně. 

Zatímco ve čtvrtek do přehrady přitékalo Stonávkou až 40 kubíků vody, hrází bylo odpouštěno necelých 5 kubíků. Pro srovnání, v katastrofálním roce 1997 přitékalo do přehrady až 130 kubíků za sekundu a hrází a přes přepad teklo 90 kubíků. Sovinec, Bohumín a další místa pod přehradou ale v té době byly pod vodou. 

Přelivu dosáhla Těrlická přehrada až v pátek ráno. V době, kdy už nebezpečí záplav pominulo mohli vodohospodáři do Stonávky odpouštět 13 kubíků vody. 

Velká voda na řece Olši v Českém Těšíně 23. 5. 2019. | Video: Deník/Tomáš Januszek

Žermanická přehrada

Řekou Lučinou, která současně plní i funkci odlehčovacího přivaděče z Morávky, přitékalo ve čtvrtek každou sekundou více než 20 kubíků vody. Pod hráz ale propustěmi protékalo jen nepatrné množství, necelý jeden kubík. 

Zadržená voda se tak nemohla dostat do řeky Ostravice a následně do Odry, což opět výrazně snížilo riziko vylití v Ostravě a Bohumíně. 

Velká voda na řece Olši v Karviné 23. 5. 2019. | Video: Deník/Tomáš Januszek

Beskydské přehrady

Stejnou roli hrály ve čtvrtek přehrady Šance a Morávka. Zadržovaly největší přívaly, aby odlehčily dolním tokům. 

Do Šancí v době největšího přívalu přitékalo až 70 kubíků a do Morávky až 35. Pod své hráze přitom obě přehrady propouštěly jen tolik, aby to řeky snesly a přehrady se rychle nenaplnily.