Jak karvinský primátor Jan Wolf vnímá současnou nouzovou situaci, co říká prázdným ulicím a jak je spokojený s disciplínou obyvatel nucených žít v karanténě? 

Jaká je situace v Karviné v době omezeného pohybu lidí?
V Karviné tak jako snad ve všech ostatních městech České republiky se život do značné míry zastavil. Restaurace jsou zavřené, drtivá většina živnostníků musí mít ze zákona svůj provoz také pozastaven, lidé se z ulic úplně vytratili a musím říct, že je to do jisté míry zvláštní pohled. Na druhou stranu bych chtěl ocenit disciplinovanost, s jakou obyvatelé našeho města k vládním nařízením přistupují, že jsou k druhým ohleduplní, a že tuto nelehkou dobu přijímají vcelku dobře.

Co senioři v domovech s pečovatelskou službou, které provozuje město? Je o ně postaráno, pokud jde o zásobování potravinami, teplým jídlem, ochrannými prostředky?
Myslím si, že náš sociální odbor magistrátu pracuje v běžném režimu nadstandardně a tyto nelehké dny nejsou výjimkou. Spolupracujeme s organizací ADRA a místní pobočkou Českého červeného kříže, jejichž dobrovolníci pomáhají seniorům napříč celou Karvinou (nejen do našich bytových domů), ale také lidem se zdravotním postižením. V městských domech pečovatelskou službou DPS máme aktivní domovníky i pečovatelskou službu, kteří neustále monitorují situaci, jsme v permanentním kontaktu a v případě potřeby řešíme jednotlivé požadavky. Všem seniorům v městských DPS jsme rovněž rozdali roušky a informační letáky s telefonickými kontakty na linky pomoci pro seniory, speciálně zřízeny pro tyto účely. Intenzivně také komunikujeme s předsedy jednotlivých bytových družstev, přes které kontaktujeme osamělé seniory bydlící mimo naše pečovatelské domy. Mimo elektronická média veškeré informace jsou uvedeny na letácích, které distribuujeme v rámci Karviné a tyto informace zaznívají také z rádia a místní televize. 

Běžná populace bezpochyby chápe, že všechna opatření jsou pro jejich dobro a jistě se je snaží dodržovat. Co ale například bezdomovci, které asi není úplně snadné kontrolovat? Jak máte zajištěno, aby měli a nosili ochranné prostředky, aby dodržovali hygienu? Je v silách městské policie toto zajistit?
Na bezdomovce trvale apelujeme, aby nosili ochranné prostředky, a starají se o to jak lidé ze sociálního odboru, tak městská policie. Ne vždy se to bohužel daří tak, jak bychom si to představovali, ale zatím nejsou s touto skupinou nějaké výrazné problémy. Mimo to máme v Karviné zajištěny služby pro bezdomovce se Slezskou diakonií, která s těmito lidmi taktéž pracují. Konkrétně Bethel Karviná, což je organizace působící v rámci Slezské diakonie, má zpracován krizový plán pro poskytované sociální služby, funguje azylový dům, sociální rehabilitace, terénní program, noclehárna a nízkoprahové denní centrum. 

close Primátor Karviné Jan Wolf (vlevo) info Zdroj: Lukáš Hudeček zoom_in

Co je obsahem tohoto krizového plánu?
Krizový plán obsahuje preventivní opatření v souvislosti se šířením viru s cílem ochránit klienty sociálních služeb a zaměstnance. Bethel má rovněž k dispozici plán opatření pro případ, kdy by zařízení zůstalo v karanténě nebo byla uzavřena lokalita. V případě realizace krizových opatření bude personálně zajištěn pouze základní provoz, některé činnosti budou minimalizovány. 

Jak se s karanténou, z vašeho pohledu, vypořádávají lidé, které potkáváme na ulicích. Většina nařízení respektuje s dodržuje, ale bohužel ne všichni… Zaznamenala městská policie nějaké problémy, nehlásí například nárůst kriminality?
Městská policie hned po vyhlášení vládních nařízení ve svých kontrolách přitvrdila, aby si lidé více uvědomili, že se tato opatření jsou opravdu nevyhnutelná, a v zájmu nás všech je nutné je dodržovat. Někteří jedinci to brali na lehkou váhu, ale postupem času mohu, podle toho, co vím od strážníků, říci, že máme uvědomělé občany. Samozřejmě, výjimky a pár „výtečníků“ se najdou vždycky, ale to je podle mě úplně normální. A pokud jde o nárůst kriminality, tak právě naopak - přestupky a další protizákonné formy jednání jsou v těchto dnech v útlumu.

Projděte si malou galerii Karviné a akcí, které se zde konaly v posledních měsících

Fotogalerie: Karviná 3003 2020

Nouzový stav si vyžádal i mnohá omezení – v dopravě, fungování úřadů, jsou uzavřená sportoviště i kulturní zařízení, ale třeba také sběrný dvůr nebo psí útulek. Můžete zrekapitulovat, co všechno funguje v „jiném“ režimu, nebo vůbec?
Ano, městská hromadná doprava je v prázdninovém režimu, platí povinnost nástupu a výstupu prostředními a zadními dveřmi. Technické služby do odvolání uzavřely z preventivních důvodů sběrný dvůr a psí útulek vydává psy pouze po předchozí telefonické domluvě. V Karviné již také funguje odběrové místo a pro veřejnost připravujeme rouškomaty. V rámci městských opatření jsme přistoupili k omezeným hodinám magistrátu, s tím, že veřejnost by si měla v těchto dnech vyřizovat pouze ty nejnutnější záležitosti. Zřídili jsme také speciální telefonní linky, pro seniory, pro lidi v karanténě a krizovou informační linku. 

Jak moc se měnil Váš osobní pracovní, ale i soukromý režim? Dostanete se třeba ke knížce nebo sportu v domácím prostředí?
Poslední týdny jsou teď všechno trochu více hektické. Každý den řešíme jednotlivá bezpečnostně hygienická opatření, na pravidelných bezpečnostních radách koordinujeme postupy mezi policisty, hygienou, zdravotníky a sociálním odborem s cílem být maximálně efektivní. Kromě této nečekané události, ale nesmíme zapomenout na všechny ostatní projekty, které jsou v běhu a také na přípravu investičních akcí. Nechceme nic podcenit a chceme být připraveni, i když v současné době jen těžko předvídat, jaké následky tato epidemie bude mít nejen na náš další život, zdraví, ale také na stavebnictví a na celkovou ekonomickou situaci.

Protože je nyní do značné míry omezený pohyb na veřejnosti, volný čas trávím s rodinou na zahradě. Ke sportu se v těchto dnech moc nedostanu, protože pravidelné páteční fotbaly s kamarády nám kvůli současným omezením skončily.