Fórum mladých politiků Číny a zemí střední a východní Evropy se bude konat 28. a 29. října. Pořadatelem je Mezinárodní oddělení Ústředního výboru Komunistické strany Číny. V programu dvoudenního setkání je také exkurze mimo metropoli.

Čtyřicetiletý Pawlas, který je v tuzemsku jediným primátorem za KSČM, chce využít návštěvu Číny k prezentaci města a navázání kontaktů.

„Přijal jsem pozvání Ústředního výboru Komunistické strany Číny k účasti na fóru. Setkání se budu snažit využít nejen k propagaci našeho města, ale také k navázání kontaktů s možnými investory. Máme signály o tom, že by jedno čínské město mělo zájem o spolupráci s Havířovem," řekl primátor Daniel Pawlas.